4Sea groep heeft zich tot doel gesteld alles binnen haar mogelijkheden in te zetten voor de bescherming van de oceaan.

Dit doen we door energieverspillingen in kaart te brengen en daar waar kan de uitstoot van broeikasgassen tot 0 te reduceren.

Onderandere door zonneparken te instaleren en de mogelijkheid te bieden om deze energie binnen de onderneming door te verkopen, maken wij het mogelijk om uw onderneming CO2 neutraal te maken.