4sea School in Uganda voorzien van solar op accu’s

Project

School in Uganda voorzien van solar op accu’s

In juli 2019 hebben wij een prachtig sponsorproject in Uganda afgerond. Het land leidt aan ernstige hongersnood en heeft een hoog kindersterfte, iets wat ons aan het hart gaat. Wij zijn in contact gekomen met een school die ons daar meer over kon vertellen.

De visie van deze school was heel duidelijk. Op dit moment worden de kinderen niet goed voorgelicht, waardoor het geboortecijfer heel hoog ligt. Maar door dit hoge cijfer en de overbevolking, wordt de hongersnood alsmaar groter. Het land zit in een vicieuze cirkel met een schrikbarend hoog sterftecijfer. De school waarmee wij in contact zijn gekomen wilde zich inzetten voor een verhoogde levensstandaard. In concrete plannen betekent dat een gereduceerd geboortecijfer, beter onderwijs en minder honger.

En daar kwamen wij in actie.

Doordat Uganda dichtbij de evenaar ligt, is het hele land al vanaf 18.00 uur volledig donker. Het leven stopt, mensen blijven binnen en er gebeurt niks meer. Onze missie was daarom: wanneer de school (letterlijk) in het licht wordt gezet, kan de bevolking ’s avonds zichzelf verder ontwikkelen. Wat uiteindelijk zal resulteren in betere educatie, betere voorlichting, een lager geboortecijfer en daarmee minder hongersnood. En dát is waar we het voor doen.

Wij hebben deze school voorzien van zonnepanelen op accu’s, waardoor deze school nu letterlijk in het licht staat. De panelen zijn aangelegd door de lokale bevolking en stonden binnen twee weken.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap