4Sea heeft niet alleen een speciale band met onze oceanen, maar ook met het regenwoud. Deze neemt net als de oceanen CO2 op, houdt die vast en geeft weer zuurstof af, maar bomen hebben ook een grote invloed op de vochthuishouding van hun omgeving en dragen daardoor bij aan de afkoeling van de aarde. Maar het regenwoud worden ernstig bedreigd door de mens veroorzaakte overmatige houtkap. Daar wil 4Sea -al is het maar een klein project- iets tegen doen en schonk daarom een dorp in Oeganda een aantal zonnepanelen en accu’s. Deze werden op het dak van de plaatselijke school gemonteerd en voorzien de school en het dorp van stroom. Dit scheelt een grote hoeveelheid bomen, dat nu niet meer gekapt hoeven te worden voor verlichting.