Infotheek

Foto: Tamás Mészáros

Vanuit onze overheid is beschreven hoe en binnen welke kaders wij aanpassingen mogen doorvoeren aan onze leefomgeving. Centraal hierin staat ons milieu. Deze wet geldt voor iedereen, zowel de particulier als de bedrijven en industrie.
In deze wet staan de richtlijnen beschreven ten aanzien van het bouwen, organisatie afvalverwerking, luchtkwaliteit, maar ook ten aanzien van energiebesparende maatregelen en investeringen. Hierin staat bijvoorbeeld dat bedrijven verplicht zijn naar de lokale overheden aan te tonen welke energiebesparende maatregelen zij hebben doorgevoerd.

Nu Urgenda het proces tegen onze overheid heeft gewonnen, mag verwacht worden dat ook de particulier steeds meer met deze wetgeving en de handhaving ervan te maken gaat krijgen. Wij zijn van mening dat inzicht in verbruiken daarbij de eerste stap is.

Het volledige rapport in PDF:klik hier

Meetplicht

Meten is weten, is anticiperen op veranderingen in gebruiken, is aanpassingen en investeringen op het gebied van energiebesparende maatregelen controleren. Meer en meer zullen de lokale overheden en milieudiensten van uw organisatie verwachten dat u aantoont welke maatregelen, investeringen en aanpassingen, u heeft genomen om het energieverbruik en daarmee de uitstoot van CO2 terug te brengen. Daarnaast is dit het contrôlemiddel voor de overheid om toegewezen subsidieregelingen te kunnen toetsen.

U herkent wellicht deze situatie nadat u uw besparingsplannen heeft overlegd aan de milieudiensten. Wij zien dit zeker niet als een bedreiging, maar eerder een geschikte leidraad voor het monitoren (EMS) van de resultaten van onze inspanningen. Verder levert elke gerealiseerde besparing geld op.

Slimme Meters

De slimme meter meet en verstuurt automatisch digitaal de verbruiksdata van de betreffende locatie. Vanuit onze overheid is bepaald dat alle locaties in 2020 uitgerust moeten zijn met een slimme meter. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de kleinverbruikmeters en de grootverbruikmeters.

De kleinverbruikmeters worden beheerd door de netbeheerders. Denk daarbij aan vervanging van meters in woningen en bedrijfspanden in het MKB. het betreft hier de meters voor aansluitingen met een maximale capaciteit van 3x80A voor elektra, en maximaal 40m3/uur (G25) gasaansluiting.

Van grootverbruikmeters is sprake indien de capaciteiten hoger liggen dan bovenstaand. Deze meters worden geleverd en beheerd door het meetbedrijf.

Foto: Dennis Venema

Doelstelling van digitalisering is natuurlijk efficiency, geen monteurs, geen meteropnames bijvoorbeeld, en dus geen CO2-uitstoot. Verder betekent deze stap dat het eenvoudiger wordt om in detail naar verbruiken te kunnen kijken. Dit helpt bij het bepalen van warmtecapaciteit of PV-installatie.