Doel

Delen van kennis, inzet van gekwalificeerde leveranciers, een gedreven Team-4Sea en u als klant samenbrengen. We zullen gezamenlijk toe moeten naar consuminderen van energie, aldus de afspraken gemaakt en beschreven in het akkoord EU2020.We staan hierin niet alleen, denk daarbij aan de recente initiatieven van “Urgenda” versus de Nederlandse overheid. Dit betekent overigens wel dat we beter nu kunnen starten, voordat we verplicht worden vanuit onze overheid.

Foto: Esther Driehaus

De richting blijft voor 4Sea Benelux helder: ->20% MINDER VERBUIK => 20% MINDER CO2 => GEZONDE LEEFOMGEVING.

4Sea is mede tot stand gekomen door de samenwerking met EDBA, een stichting ter bevordering van ontwikkeling van technologie, ecologie en het creëren van arbeidsplaatsen in de regio Flevoland. Dit is een van de initiatieven van de Nederlandse en Europese Overheden, met als doel elk initiatief dat staat voor reductie van uitstoot van broeikasgassen te stimuleren. Binnen Europa zijn in december 2015 hierover collectieve afspraken gemaakt. Deze benadering sluit in Europees verband aan bij de EU2020 richtlijnen overeengekomen. EU2020 en ook de Nederlandse overheid, vindt zuinig omgaan met energie om verschillende redenen van belang:

  • Ten eerste: omdat energiebesparing bijdraagt tot reductie van CO2-uitstoot in de atmosfeer. Internationaal Energie Agentschap stelt zich als doel om een temperatuurstijging van 2º tegen te gaan waardoor (uiterlijk 2030) 52% CO2-uitstoot kan worden verminderd.
  • Zuinig met energie zorgt ervoor dat wij langer met onze huidige energiebronnen kunnen doen, en
  • De Europese Overheden zijn het erover eens dat consuminderen van energie ook beter is voor onze onafhankelijkheid van energieleveranciers, waardoor we de kosten voor onze energie mogelijk betaalbaar kunnen houden.

Dit zorgt ervoor dat de overheid een belangrijke partner is bij het toepassen, het financieren, maar ook het promoten en in de markt zetten van het product ENERGIEBESPAREN. Voorbeelden hiervan zijn: Subsidies, Green Deals en de zogenaamde Publiek Private Samenwerkingsverbanden.

Energie-Efficiency is het credo van de Europese Overheden, met de navolgende doelstellingen binnen onze dienstverlening:

  • 3% minder energieverbruik per jaar in openbare gebouwen.
  • Lager energiegebruik realiseren in bedrijfsgebouwen.
  • Efficiëntere energieopwekking en verwarming.
  • Energie-audits en een apart energiebeleid voor grotere ondernemers.

Meer informatie over dit akkoord vindt u terug in het rapport van de Algemene Rekenkamer.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij.

Wij willen de slagingskansen voor energiebesparende maatregelen, en dus CO2-uitstoot reductie willen vergroten met onze dienstverlening.

Energie Managen

Er is nog meer efficiency te halen uit iedere klimaatinstallatie; dit kan oplopen tot een besparing van 40% op uw energieverbruik. Wanneer de inregeling van uw installatie niet meer optimaal is, betekent dat bv. uw ventilatiesysteem lucht ververst terwijl de CV uw bedrijfspand op 20° wil behouden. Overwerk voor 1 persoon doet al snel uw installatie voor het gehele pand activeren of na vertrek wordt de thermostaat niet teruggesteld.

Als we kijken naar de verdeling van ons energieverbruik, merken we dat 40% van al ons energieverbruik wordt gebruikt door onze klimaatinstallaties. Het loont dus derhalve om deze permanent te bewaken, te managen.

Onze aanpak daarbij is: meten – analyseren – concluderen en implementeren

Onze positie: ONAFHANKELIJK VAN UW ENERGIELEVERANCIER

Maakt u kennis met onze (meet)producten, De Gratis Energiemonitor en De Energiemonitor Plus. In het topsegment bieden wij u De Energiemonitor Professional, een prima tool voor o.a. Multi-sites, Procesbemeting, integratie van uw submeters, enz. Voor deze laatste maken wij graag een persoonlijke afspraak om de mogelijkheden af te stemmen op uw specifieke wensen.

Foto: Diego van Sommeren

De oceaan absorbeert het leeuwendeel van onze CO2. Reguleren van onze CO2-uitstoot is noodzakelijk. Binnen de wetenschap is een meerderheid het erover eens dat de uitstoot van CO2 een van de oorzaken is voor de opwarming van de aarde. De impact is niet te overzien, wellicht dat daarom de meningen hierover wereldwijd zo verdeeld zijn. Economische belangen spelen hierin ook een grote rol. Dezelfde economische belangen gaan ons overigens ook helpen onze doelen te bereiken.
Wat is haalbaar?  Minimaal 20% minder CO2-uitstoot!

– een gemiddelde CO2-uitstoot per huishouden ligt rond de 8 ton/per jaar. Het besparingsdoel van 20% betekent 1600 kilo per huishouden, elk jaar.
– voor het MKB liggen hier besparingskansen tot een 10-voud van dat van de CO2-uitstoot bij huishoudens. Dit komt gemakkelijk neer op gemiddeld zo’n 16 ton per MKB’er per jaar.
– bij alle grootverbruikers is zeker ook een grote slag te maken. Hiervoor biedt 4Sea maatwerk-oplossingen.

De economische voordelen van minder verbruiken, en dus minder CO2-uitstoot, lopen hierdoor al snel evenredig op. Onze focus en kennis ligt op het CO2 neutraal maken van MKB en hoger.

Minder Kosten

Het economische voordeel ziet 4Sea Benelux als extra motivatie om te besparen op energieverbruiken.

name het bedrijfsleven is gebaat bij een concreet inzicht in kosten en opbrengsten, maar ook in de wetgeving en verplichtingen ten aanzien van energiebesparende maatregelen.

De door ons gerealiseerde projecten hebben een terugverdientijd van enkele maanden tot enkele jaren. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.