Diensten

4Sea biedt u parate kennis, alles vanzelfsprekend toegespitst op duurzame en innovatieve oplossingen die moeten leiden tot het terugbrengen van huw energieverbruiken en daarmee het bereiken van onze gezamenlijke doelstelling op het gebied van CO2-uitstoot. Wij zijn uw persoonlijke energiemanager, die u adviseert en uw case uitwerkt met betrekking tot uw energiezaken. Dit kan zijn het uitdiepen van contracten, uitwerken van energiebesparende investeringen, of het analyseren van meet- en verbruikswaardes.

Onze mentaliteit is die van “hands-on” en resultaatgericht en ons advies zal altijd aan een aantal vaste criteria voldoen:
– Betaalbaar
– Haalbaar
– Concreet

4Sea levert graag een idee af van advies op maat tot een “turn key” werkende oplossing. Of dit nu gaat om een andere manier van verwarmen, het bufferen van energie, of het vervangen van verlichting. 4Sea Benelux beschikt over zowel het uitvoerend personeel, maakt het ontwerp, en levert de hardware, verlichting of het zonnepaneel.

In dit hoofdstuk worden onze specialisaties verder toegelicht.

Kort beschreven levert en installeert 4Sea Benelux:
– E.M.S – Zonnepanelen – Custom-made Software – Biomassaketels – Infraroodstralers

E.M.S.

Meer instellingsmogelijkheden, instellen van verbruiksalarm en emailservice, inzoomen en selectiemogelijkheden per dag en per jaar worden mogelijk met de uitgebreide versie van het Energie Management Systeem, het E.M.S. van 4Sea. Voor onze zakelijke klanten bieden wij bovendien meerdere mogelijkheden op het gebied van procesbewaking en het meten van verbruiken van uw installaties. Voorbeelden zijn uw klimaatinstallatie, kantoor of opslagpanden, verdiepingen of huurders, productiebewaking, etc. Submonitoring, koppelen met gebouwbeheersystemen en domotica biedt u onbeperkte mogelijkheden om inzicht te krijgen in uw verbruiken.

Wij bieden zowel de particulier als de zakelijke markt een breed assortiment aan meetproducten, waarbij wij altijd de financiële haalbaarheid en een acceptabele terugverdientijd zullen bewaken. U mag een advies verwachten wat aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen.

Energiebeheer en werkplek

4Sea Benelux biedt een custom-made oplossing voor het beheren van uw energieverbruiken op werkplek of woonruimte. Wij beheren en monitoren alle apparaten, verwarming en koeling, verlichting op de werkplek of woonruimte binnen een op maat gemaakt softwarepakket, afgestemd op uw organisatie. Concreet biedt dit pakket u een technische oplossing voor het beheren van uw verbruikers op ruimte-niveau. 4Sea installeert nieuwe of koppelt aan bestaande hardware en ontwikkelt uw eigen persoonlijke sturingsapplicatie.
Alles is daarin mogelijk, denkt u daarbij aan deur- of raamcontacten die gekoppeld zijn aan uw radiatoren, of sturing van klimaatinstallatie door agenda of roostertijden.

Secure Wlan Software

Elke organisatie wil controle houden over de werkzaamheden in uitvoering. Ook wilt u weten op welk moment een derde partij inlogt in uw installaties. Foutmeldingen binnen uw technische installaties, denk daarbij aan uitval CV-ketel, koel- of vriesinstallatie, stoombevochtigers, maar ook overmatig waterverbruik worden geregistreerd. Vervolgens worden, vanuit een beveiligde IT-omgeving (Secured Wlan) de verantwoordelijke partijen, bijv. uw installateur, aangestuurd om de melding op te lossen en af te melden.

Alarmmeldingen worden gegenereerd vanuit het gebouwbeheersysteem of het E.M.S. van 4Sea Benelux, en geregistreerd, en u heeft een permanent overzicht van de acties die hierop werden uitgevoerd. Bewaking van het S.L.A. met uw leveranciers wordt automatisch gerealiseerd. Daarnaast houdt u een overzicht over de werkzaamheden en de kosten van uw leveranciers.

Verwarmen met Biomassa

Verwarmen is een belangrijk onderdeel van onze energiebalans. Binnen conditionering van gebouwen en in veel gevallen ook processen is verwarmen een vereiste. 4Sea Benelux onderzoekt voor uw organisatie de meest optimale oplossing.
Dat kan zijn:
– Infra-Rood panelen voor werkplekverwarming in kantoren of loodsen. Dit biedt 4Sea Benelux overigens bij voorkeur in combinatie met zonnepanelen.
– verwarming van kantoren en productie processen door biomassa, eventueel in combinatie met restenergie uit koelinstallatie of energie uit zonnepanelen.

4Sea Benelux koopt collectief in, zoals met energie, waardoor u profiteert van groothandelskortingen.

De samenwerking met onze leveranciers kenmerkt zich door een “no-nonsence” cultuur, we leveren concreet werk en doen wat we beloven. Geen gecompliceerde contracten, maar “afspraak = afspraak”, open communicatielijnen en bereikbaarheid is waar alle partners voor staan. 4Sea Benelux biedt hiermee een breed kennisplatform voor duurzame oplossingen binnen uw woning, uw kantoorpand, opslagloods of productielijn.

Zonne-Energie

Energie uit zonnepanelen is een serieuze kans naar een energie-neutrale onderneming. 4Sea engineers, levert, installeert uw zonnepanelen-installatie. Wij staan voor een werkende installatie, verzorgen in het voortraject de subsidie, berekenen de meest optimale capaciteit van de installatie voor u, installeren conform de installatienormen. Verder zorgen wij ervoor dat de onbalans (verschil tussen productie en eigen vraag) voor uw organisatie “gereserveerd” blijft. Feitelijk kunt u van 4Sea een totaalconcept verwachten. Dit betekent:
– Subsidietraject
– engineering en advies
– levering panelen, materialen en installatie
– productiemeters en monitoring
– energie- inkoop/verkoop garanties